93206666 post@bobil-utleie.no

Betingelser ved leie av bobil/campingvogn

 

 

1. LEIETAKER/SJÅFØR:
Leietaker skal være minimum 28 år og hatt førerkort minst 5 år.

2. BESTILLING/LEIESUM:
Leiebeløpet betales i to deler:
1) Bestilling:
– campingvogn kr. 2.000,- per uke (kr. 1.000,- per helg) disse beløp er en del av leiesum og vil bli fratrukket på leiebeløp. Ved avbestilling refunderes ikke.
– bobil kr. 3.000,- per uke (kr. 1.000,- per helg) disse beløp er en del av leiesum og vil bli fratrukket på leiebeløp. Ved avbestilling refunderes ikke.
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, samtidig innbetales bestilling, som bekreftelse på reservasjon av vogn/bobil. Bestilling blir ikke sett som gyldig før bestilling ble synlig på konto med leietakers navn, hvilken periode leien gjelder for.
2) Rest leiesum
Leiesum skal i sin helhet betales inn på konto, uoppfordret minimum 1 uke før utlevering av campingvogn/bobil, og merkes med den aktuelle leieperioden dette gjelder. Leiesum kan innbetales sammen med depositum.
Leiesum (gjelder bobiler) er basert på 300 km per dag (2100 km/uke), kjøring utover dette belastes etter gjeldende takster (kr. 3,50 per km), som avregnes ved tilbakelevering.
For å booke campingvogn/bobil må være innbetalt bestilling og signert leiekontrakt. Leiekontrakt/bestilling er bindende for begge parter ved fullført bestilling.

3. UT/INNLEVERING:
Utlevering og innlevering er på hovedadressen hos utleier i Gramveien 52, 1832 Askim.
Utleveringer er på fredag eller lørdag mellom kl. 14:00-kl. 17:00
Innlevering er på fredag eller lørdag mellom kl. 09:00 – kl.12:00
Nærmere avtaler kan gjøres, gjelder ikke i høysesong.
Vi ber alle våre kunder respektere dette, slik at neste leietaker slipper å vente. Ved for sen tilbakelevering belastes kr. 400,- for hver time, dersom annet ikke er avtalt.
Det gis ingen godtgjøring ved innlevering tidligere enn avtalt.

4. RENHOLD:
Campingvognene/bobil utleveres rene og skal innleveres rene, på utsiden, innsiden og toalettet.
Bobilen skal utleveres og tilbakeleveres med full drivstofftank.
Dersom campingvogn/bobil ikke er skikkelig rengjort må det betales følgende gebyr:
Innvendig – kr 950,-
Utvendig – kr 750,-
Tømming/vask av toalettet – kr 1 500,-
Spillvannstank skal være tømt. Vanntank behøver ikke være tømt.
VED UTVENDIG VASK MÅ IKKE KJEMISK VASK BENYTTES.

5. BØTER m.m:
Parkering, fotoboksbøter, som leietaker ikke oppgjort, belastes leietaker i ettertid.
Leietaker er ansvarlig for alle bøter på campingvogn/bobil under leieforholdet.
I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 250,-
Diesel når bobil tilbakeleveres uten full tank leietaker blir belastet med kr. 18kr/l + kr. 250,- i adm.gebyr.
Alle bobiler har bomringabonnement!

6. LEIETAKERS ANSVAR:
Campingvogn/bobil gjennomgår en kontroll før utleie sammen med leietaker.
I leieperioden har leietaker ansvar for at campingvogn/bobil fungerer og brukes forskriftsmessig og med nødvendig aktsomhet. Dersom feil oppstår må utleier omgående kontaktes.
Vi forutsetter en forsiktig behandling av campingvogn/bobil slik at turen blir vellykket.
Campingvogn/bobil er røykfri og dyrefrie (hvis ikke annet er avtalt på forhånd). Ved brudd på forbudet mot dyr og eller røyking tilkommer følgende tilleggsavgifter:
– Røyking kr. 1 500,-
– Dyr kr. 1 500,-
Campingvogn/bobil skal holdes ren både ut og innvendig.
Ting som leietaker selv kan (eller burde kunnet) ordne, gir ikke grunn til prisavslag (sikringer, skruer, feilaktig bruk osv.)
Innsekter i fronten må fjernes raskest mulig, slik at de ikke ”gror fast”.
Ikke oppbevar sterkt luktende varer, for eksempel fisk i kjøl-fryseskap.
Ved evt. lukt problemer kan leietager bli erstatningsansvarlig fra kr. 2 000,-
Leietager er ansvarlig for frostskader og vannskader under hele leieperioder og er erstatnings ansvarlig opptil campingvognens/bobilens markeds verdi.
Leietager er ansvarlig for å måke av taket i vinter perioden ved snø over 5 cm (det skal ikke tråkkes eller krabbes på taket av campingvognen/bobil!!!)

7. SKADE / HAVARI:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade, for sen innlevering fra forrige leietaker o.l. på den bestilte campingvogn.
Ved skade slik at campingvogn ikke kan utleveres, tilbakebetales depositum og leie uavkortet.
Oppstår det feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som campingvogn er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedrørende reparasjon som er under 24 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fåes ingen refusjon.
De fleste forsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon, så vi anbefaler å tegne reiseforsikring.
Nødvendig reparasjoner under kr. 1 500,- er leietakers ansvar. Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med utleier, og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling.
Utleier må kontaktes umiddelbart ved eventuell skade / reparasjoner.

NB! Ved skade SKAL det fylles ut skademelding, tas bilder av både skadestedet og mot partens kjøretøy. Utleier skal umiddelbart kontaktes per mobil: (+47) 93 20 66 66

8. FORSIKRING:
Leieprisen inkluderer kasko forsikring.
Ved kaskoskade blir leietaker trukket for egenandel for campingvogn/bobil kr. 15 000,- per skade.
Ved glass-skade blir leietaker trukket for egenandel per vindu er kr. 2 500,-
For øvrig er leietaker ansvarlig for skader som ikke dekkes av forsikring oppad til vogners markedsverdi.
Ved tyveri eller ran dekker campingvogn/bobil forsikring kun utstyr som tilhører vogn.
Det anbefales leietaker å tegne egen reiseforsikring.

9. DEPOSITUM:
Depositum kan innbetales på forhånd eller reserveres på kredittkort ved henting av campingvogn/bobil (må informere utleier på forhånd).
– depositum for bobil er kr. 10.000,-
– depositum for campingvogn er kr. 5.000,-
– depositum for lengere perioden er fra kr. 10.000,- (det gjelder både bobil og campingvogn)
Kun depositum kan reserveres på kredittkort/bankaxept, leiebeløp må være innbetalt til bankkonto (det gjelder høy sesong), vis ikke annet er avtalt på forhånd.
Depositum tilbakebetales/slettes garanti i sin helhet senest 2 uker etter tilbakelevering, dersom campingvogn/bobil oppfyller alle kriterier som beskrevet i utleieavtale.
Alle skader som ikke dekkes av forsikring må betales av leietaker i sin fullhet.
Ikke tilbake levert vognkort/bruksanvisningbok innen 5 timer etter innlevert campingvogn/bobil trekker vi et gebyr kr. 1000,-

VIKTIG!
Hvis leietaker skal til utland i leieperioden, må dette avtales med utleier. Hvis det ikke er avtalt på forhånd med utleier, kan campingvogn/bobilen kun benyttes i Norge! Det er lov å kjøre til utland, men må skriftlig står i leiekontrakten ved tilleggsinformasjon og med signatur fra utleier!
Skulle leietaker allikevel kjøre utenfor Norge uten å ha avtalt dette med utleier, er det å regne som underslag/kontraktsbrudd.
Det er ikke lov å videre utleie vognen!

Undertegnede godkjenner vilkårene for utleie og avtalens ordlyd. Undertegnede aksepterer eventuelle etterbelastninger på kredittkortet gjeldende dette leieforholdet. Leier er økonomisk ansvarlig for alle parkerings-, trafikkforseelser og skader.

 

For mer bilder, info, priser går til www.bobil-utleie.no