93206666 post@bobil-utleie.no

Betingelser ved leie av campingvogn

 

1. LEIETAKER / SJÅFØR
Leietaker skal være minimum 28 år og hatt førerkort minst 5 år.

2. BESTILLING / LEIESUM
Leiebeløpet betales i to deler:
1) Bestilling:
– campingvogn kr. 2.000,- per uke (kr. 1.000,- per helg) disse beløp er en del av leiesum og vil bli fratrukket på leiebeløp. Ved avbestilling refunderes det ikke.
Ved bestilling undertegner leietaker en avtale, og det skal innbetales bestillingsgebyr som bekreftelse på reservasjon av vognen. Bestilling blir ikke regnet som gyldig før bestillingsgebyret er synlig på kontoen våres eller gyldig kvittering sendes med leietakers navn og hvilken periode leien gjelder for.
2) Rest leiesum
Resterende leiesum skal i sin helhet betales inn på konto, uoppfordret minimum 1 uke før utlevering av campingvognen og merkes med den aktuelle leieperioden dette gjelder. Depositum kan innbetales sammen med resterende leiesum.

3. UT/INNLEVERING:
Utlevering og innlevering er på hovedadressen hos utleier i Gramveien 52, 1832 Askim.
Utlevering i høysesong er på fredag eller lørdag mellom kl. 15:00 - kl. 18:00
Innlevering i høysesong er på fredag eller lørdag fra kl. 09:00 til kl.11:00
Nærmere avtaler kan gjøres, gjelder ikke i høysesong.
Vi ber alle våre kunder respektere dette, slik at neste leietaker slipper å vente. Ved for sen tilbakelevering belastes kr. 600,- for hver time, dersom annet ikke er avtalt.
Det gis ingen godtgjøring ved innlevering tidligere enn avtalt.

4. RENHOLD:
Campingvognene utleveres rene og skal innleveres rene samt tømt og vasket av toalett og dusj (tjenesten kan kjøpes).
Dersom campingvogn ikke er grundig rengjort må det betales følgende gebyr:
Innvendig lett vask – kr 950,- (ikke toalett og dusj)
Utvendig vask – kr 750,-
Tømming + vask av toalettet og vask av dusj– kr 1.900,-
Spillvannstank skal være tømt. Vanntank behøver ikke være tømt.

Det kan avtales at campingvognen leveres tilbake uten at rengjøring er foretatt. Dette må avtales ved henting av campingvognen. 

VED UTVENDIG VASK MÅ IKKE KJEMISKE MIDLER BENYTTES.

5. BØTER m.m:
Parkeringsbøter som leietaker ikke har gjort opp, belastes leietaker i ettertid.
Leietaker er ansvarlig for alle bøter på campingvogn under leieforholdet.
I tillegg kommer et ekspedisjonsgebyr på kr. 500,-

6. LEIETAKERS ANSVAR:
Campingvognen utleveres med et utleveringskjema som leietaker er pliktig å sjekke selv.

Vi oppfordre leietaker til å ta bilder av hele vognen utvendig og innvendig ved henting pga. en eventuelt tvist.

I leieperioden har leietaker ansvar for at campingvogn fungerer og brukes forskriftsmessig og med nødvendig aktsomhet. Dersom feil oppstår må utleier omgående kontaktes.
Vi forutsetter en forsiktig behandling av campingvogn slik at turen blir vellykket.
Campingvogn er røykfri og dyrefrie (hvis ikke annet er avtalt på forhånd). Ved brudd på forbudet mot dyr og eller røyking tilkommer følgende tilleggsavgifter:
– Røyking kr. 2.000,-
– Dyr kr. 2.000,-
Campingvogn skal holdes ren både ut og innvendig.
Ting som leietaker selv kan (eller burde kunnet) ordne, gir ikke grunn til prisavslag (sikringer, skruer, feilaktig bruk osv.)
Innsekter i fronten må fjernes raskest mulig, slik at de ikke ”gror fast”.
Ikke oppbevar sterkt luktende varer, for eksempel fisk i kjøl-fryseskap.
Ved evt. lukt problemer kan leietager bli erstatningsansvarlig fra kr. 2 000,-
Leietager er ansvarlig for frostskader og vannskader under hele leieperioder og er erstatnings ansvarlig opptil campingvognens markeds verdi (vinterstid).
Leietager er ansvarlig for å måke av taket i vinter perioden ved snø over 5 cm (det skal ikke tråkkes eller krabbes på taket av campingvognen!!!)

7. SKADE / HAVARI:
Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade, for sen innlevering fra forrige leietaker o.l. på den bestilte campingvogn.
Ved skade slik at campingvogn ikke kan utleveres, tilbakebetales depositum og leie uavkortet.
Oppstår det feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som campingvogn er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedrørende reparasjon som er under 24 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fåes ingen refusjon.
De fleste forsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon, så vi anbefaler å tegne reiseforsikring.
Nødvendig reparasjoner under kr. 1.500,- er leietakers ansvar. Større reparasjoner gjøres bare etter avtale med utleier, og leietaker må ta vare på gyldig kvittering for tilbakebetaling.
Utleier må kontaktes umiddelbart ved eventuell skade / reparasjoner.

NB! Ved skade SKAL det fylles ut skademelding, tas bilder av både skadestedet og mot partens kjøretøy. Utleier skal umiddelbart kontaktes per mobil: (+47) 93 20 66 66

8. FORSIKRING:
Leieprisen inkluderer kasko forsikring.
Ved kaskoskade blir leietaker trukket for egenandel for campingvogn kr. 15 000,- per skade.
Ved glass-skade blir leietaker trukket for egenandel per vindu er kr. 2 500,-
For øvrig er leietaker ansvarlig for skader som ikke dekkes av forsikring oppad til vogners markedsverdi.
Ved tyveri eller ran dekker campingvogn forsikring kun utstyr som tilhører vogn.
Det anbefales leietaker å tegne egen reiseforsikring.

9. DEPOSITUM:
Depositum kan innbetales på forhånd eller reserveres på kredittkort ved henting av campingvogn (må informere utleier på forhånd).
– depositum for campingvogn er kr. 7.000,-
– depositum for lengere perioden er fra kr. 10.000,- (må innbetales på bankkonto)
Kun depositum kan reserveres på kredittkort/bankaxept, leiebeløp må være innbetalt til bankkonto (det gjelder høy sesong), vis ikke annet er avtalt på forhånd.
Depositum tilbakebetales eller garanti slettes i sin helhet tidligst 1 uke etter tilbakelevring, men senest 2 uker etter tilbakelevering om alle kriterier som beskrevet i utleieavtale oppfyller.
Alle skader som ikke dekkes av forsikring må betales av leietaker i sin fullhet.
Ikke tilbake levert vognkort/bruksanvisningbok innen 5 timer etter innlevert campingvogn trekker vi et gebyr kr. 1.000,-

VIKTIG!
Hvis leietaker skal til utland i leieperioden, må dette avtales med utleier. Hvis det ikke er avtalt på forhånd med utleier, kan campingvogn kun benyttes i Norge! Det er lov å kjøre til utland, men må stå skriftlig i leiekontrakten under tilleggsinformasjon og med signatur fra utleier!
Skulle leietaker allikevel kjøre utenfor Norge uten å ha avtalt dette med utleier, er det å regne som underslag/kontraktsbrudd.
Det er ikke lov å videre utleie vognen!

 

For mer bilder, info, priser går til www.bobil-utleie.no