post@bobil-utleie.no

 

BETINGELSER VED LEIE AV

 BOBIL/CAMPINGVOGN

 

 

 

 

1. Leietaker/sjåfør:


Leietaker skal være minimum 28 år og hatt førerkort minst 5 år.

 

 

2. Bestilling:

 

 

Bestilling kan skje på telefon – 93 20 66 66/93 200 155, eller E-post – post@bobil-utleie.no, men blir ikke sett på som gyldig før bestillingsgebyr ble innbetalt for bobil er kr. 3.000 kr per uke ( for campingvogner bestillingsgebyr er kr. 2.000,- per uke) til konto, og merket med hvilken periode leien gjelder for.

Disse kr. 3.000,- for bobiler ( kr. 2.000,- for campingvogner) er en del av leiesum, og vil bli fratrukket på leiebeløp. Denne summen blir ikke tilbakebetalt ved avbestilling.

 

 

 

 

3. Depositum:

 

Depositum for bobil er kr. 10.000,- (for campingvogn er kr 5.000,-).

Depositum kan innbetales på forhånd eller reserveres på kredittkort ved henting av bobil/campingvogn (må informere utleier på forhånd).

Depositum tilbakebetales i sin helhet 2 uker etter tilbakelevering, dersom bobil/campingvogn oppfyller alle kriterier som beskrevet i utleieavtale.

I tillegg depositum er kr. 15 000,- per skade på bobil/campingvogn utvendig og innvendige skader.

Egenandel for glass-skade per vindu er kr. 2 500,-

Skulle uhellet være et faktum ved f. eks kollisjon, utforkjøring o.s.v.

 

 

 

 

4. Leiesum:

 

Leiesum skal i sin helhet betales inn på konto, uoppfordret minimum 1 uke før utlevering av bobilen/campingvogn, og merkes med den aktuelle perioden dette gjelder.

Eller resterende leiesum kan innbetales ved henting av bobil/campingvogn etter avtale. Leiesum kan innbetales sammen med depositum.

Leiesum (gjelder bobiler) er basert på 300 km pr dag (2100 km/uke), kjøring utover dette belastes etter gjeldende takster (kr. 3,50 per km), som avregnes ved tilbakelevering.

Bestillingsgebyr MÅ innbetales ved bestilling.

Vi har ordinær betalingsterminal og aksepterer de aller fleste korttyper i tillegg til kontanter.

Leiebeløpet kan ikke betales med kredittkort, kun bankkort, i så fall blir kunde belastet med 5 % i tillegg på prisen.

 

 

5. Ut / Innlevering:

 

Utleveringer er på lørdag mellom kl. 14:00-kl. 17:00, innlevering er på lørdag mellom kl. 09:00-kl.12:00. Nærmere avtaler kan gjøres.

Vi ber alle våre kunder respektere dette, slik at neste leietaker slipper å vente. Leietaker som ikke overholder innleveringstiden, vil bli fakturert med tilleggsgebyr kr 400.- per time.

Utlevering og innlevering er primært på hovedadressen hos utleier på Gramveien 52, 1832 Askim.

Det gis ingen godtgjøring ved innlevering tidligere enn avtalt.

 

 

6. Renhold:

 

Bobil/campingvogn skal tilbakeleveres vasket ut og innvendig. Toalett og spillvannstank skal være tømt. Vanntank behøver ikke være tømt. Bobilen skal utleveres og tilbakeleveres med full drivstofftank.

Utleier kan etter avtale ta sluttvask for kr 950,- innvendig og kr 700,- utvendig. Toalett og spillvannstank skal være tømt. Vanntank behøver ikke være tømt.

Ved manglende rengjøring trekkes fradrag i depositum ifølge prisliste.

VED UTVENDIG VASK MÅ IKKE KJEMISK VASK BENYTTES!

 

 

7. Leietakers ansvar:

 

Bobil/campingvogn gjennomgår en kontroll før utleie sammen med leietaker.

I leieperioden har leietaker ansvar for at bobil/campingvogn fungerer og brukes forskriftsmessig og med nødvendig aktsomhet. Dersom feil oppstår må utleier omgående kontaktes.

Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobil/campingvogn slik at turen blir vellykket.

Bobil/campingvogn er røykfri og dyrefrie (hvis ikke annet er avtalt på forhånd). Ved brudd på forbudet mot dyr og eller røyking tilkommer følgende tilleggsavgifter: Røyking kr. 1.500,- / Dyr kr. 1.500,-

Bobil/campingvogn skal holdes ren både ut og innvendig.

Mindre drifts-forstyrrelser samt ting som leietaker selv kan (eller burde kunnet) ordne, gir ikke grunn til prisavslag (sikringer, skruer, feilaktig bruk osv.)

Innsekter i fronten må fjernes raskest mulig, slik at de ikke ”gror fast”.

Ikke oppbevar sterkt luktende varer, for eksempel fisk i kjøl-fryseskap.

Ved evt. lukt problemer kan leietager bli erstatningsansvarlig fra kr. 2000,-

Leietager er ansvarlig for frostskader og vannskader under hele leieperioder og er erstatnings ansvarlig opptil campingvognens/bobilens markeds verdi.

Leietager er ansvarlig for å måke av taket i vinter perioden ved snø over 5 cm (det skal ikke tråkkes eller krabbes på taket av campingvognen/bobilen!!!)

 

 

 8. Forsikring:

 

Leieprisen inkluderer kasko forsikring.

Ved kaskoskade blir leietaker trukket for egenandelen for bobil/campingvogn kr. 15.000,- per skade.

Egenandel for glass-skade per vindu er kr. 2 500,-

Ved tyveri eller ran dekker bobilens/campingvogns forsikring kun utstyr som tilhører bobilen/campingvogn.

Det anbefales leietaker å tegne egen reiseforsikring.

Fylling av feil type drivstoff og fylling av drivstoff på bilens vanntanker blir ikke dekket av bilens forsikring, så dette belastet leietaker i sin heilhet.

Alle tanklok skal være låst til enhver tid.

Innvendige skader dekkes ikke av forsikringen og vil bli taksert av utleier og trukket av depositumet, evt. direktebelastet leietaker.

 

 

9. Skade/Havari:

 

Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste dersom det oppstår skade, for sen innlevering fra forrige leietaker o.l. på den bestilte bobil/campingvogn.

Ved skade slik at bobil/campingvogn ikke kan utleveres, tilbakebetales depositum og leie uavkortet.

Oppstår teknisk feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager bobilen/campingvogn er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon under 24 timer. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker, ingen refusjon.

De fleste forsikringsselskaper har fri hjemreise ved langvarig reparasjon. Anbefales å tegne egen reiseforsikring!

 

NB! Ved skade SKAL det fylles ut skademelding, tas bilder av både skadestedet og mot partens kjøretøy.

Utleier skal umiddelbart kontaktes per Mobil: (+47) 932 06 666!

 

  

10. Avbestilling:

 

Ved en eventuell avbestilling før innbetalt depositum/leiesum, belastes leietaker med et gebyr på kr. 3.000,- per uke for bobiler ( kr. 2.000,- per uke for campingvogn), som er innbetalt ved bestilling.

 

 

 11. Bøter:

 

Ved kjøring med bobil i bompengeringer, broer og/eller tunneler som er avgiftsbelagt, er leietaker ansvarlig for å betale på stedet der det er mulig. Der man ikke kan betale på stedet, noterer man ned hvor/når man har passert og gjør opp for dette til utleier når bilen leveres inn. Hvis leietaker ikke gjør opp for dette ved innlevering, vil faktura sendes i etterkant når utleier mottar faktura og oversikt fra bomselskapet.

Administrasjonsgebyr på kr.250,- vil da komme i tillegg.

Diesel når bobil tilbakeleveres uten full tank blir belastet med kr 250,- + 18 kr/L.

Alle bobiler har bomringabonnement!

Leietaker er ansvarlig for alle bøter på bobil/campingvogn under leieforholdet.

 

 

 12. Viktig:

  

Hvis leietaker skal til utland i leieperioden, må dette avtales med utleier. Hvis det ikke er avtalt på forhånd med utleier, kan campingvogn/bobilen kun benyttes i Norge!

Skulle leietaker allikevel kjøre utenfor Norge uten å ha avtalt dette med utleier, er det å regne som underslag/kontraktsbrudd.

 

 

***Se Tilleggspriser