Tøffetoget kjører på Norwegian Outlet i Vestby i desember 2017